Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 6)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 6)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 6 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC TRẬN HÌNH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Cấp Trận Hình)
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Trận Hình 1
  Sách Skill Trận Hình 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Trận Hình 10
  Đá Cường Hóa Trận Hình 10
  Đá Cường Hóa Trận Hình 10

II. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP TRẬN HÌNH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trận Hình nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Trận Hình 2
  3 Đá Cường Hóa Trận Hình 3
  Sách Skill Trận Hình 1
  4 Đá Cường Hóa Trận Hình 5
  Niệm Lực B4 1
  5 Đá Cường Hóa Trận Hình 10
  Niệm Lực B5 1
  6 Đá Cường Hóa Trận Hình 15
  Niệm Lực B6 1
  7 Đá Cường Hóa Trận Hình 20
  Niệm Lực B7 1
  8 Đá Cường Hóa Trận Hình 25
  Niệm Lực B8 1
  9 Đá Cường Hóa Trận Hình 30
  Niệm Lực B9 1
  10 Đá Cường Hóa Trận Hình 35
  Niệm Lực B10 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY TRẬN HÌNH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Trận Hình với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Trận Hình 30 3,000 1,500
  Sách Skill Trận Hình (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Trận Hình (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Trận Hình (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Trận Hình (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Trận Hình 30 3,000 2,100

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY TRẬN HÌNH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Mốc Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 1
  Đá Cường Hóa Trận Hình 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 2
  Đá Cường Hóa Trận Hình 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 5
  Đá Cường Hóa Trận Hình 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Trận Hình 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 12
  Đá Cường Hóa Trận Hình 20
  Đá Hải Tặc 50
  Nhẫn Nại B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 32
  Đá Cường Hóa Trận Hình 50
  Sách Skill Trận Hình 5
  Nhẫn Nại B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 70
  Đá Cường Hóa Trận Hình 100
  Đá Hải Tặc 100
  Nhẫn Nại B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 150
  Đá Cường Hóa Trận Hình 200
  Sách Skill Trận Hình 20
  Nhẫn Nại B8 1

V. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP TRẬN HÌNH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua TOP đạt BXH Trận Hình nhận thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:

  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 10
  Điều Khiển B7 1
  Động Lực B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Trận Hình" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 8
  Điều Khiển B7 1
  Động Lực B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Trận Hình" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 5
  Điều Khiển B7 1
  Động Lực B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Trận Hình" 1
  4-20 Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 20
  Sách Skill Trận Hình 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Trận Hình" 1

VI. SỰ KIỆN - SỞ HỮU HẢI TẶC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 6 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, sở hữu Tướng Hải Tặc đạt số lượng mục tiêu sẽ được nhận thưởng
 • Nội dung phần quà:

  Sở Hữu Hải Tặc Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Hải Tặc 5
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 5
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 5
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 5
  4 Đá Cường Hóa Hải Tặc 6
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 6
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 6
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 6
  6 Đá Cường Hóa Hải Tặc 7
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 7
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 7
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 7
  8 Đá Cường Hóa Hải Tặc 8
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 8
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 8
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 8
  10 Đá Cường Hóa Hải Tặc 10
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 10
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 10
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 10
  12 Đá Cường Hóa Hải Tặc 20
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 20
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 20
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 20
  14 Đá Cường Hóa Hải Tặc 30
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 30
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 30
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 30
  16 Đá Cường Hóa Hải Tặc 40
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 40
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 40
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 40
  18 Đá Cường Hóa Hải Tặc 50
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 50
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 50
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 50
  20 Đá Cường Hóa Hải Tặc 60
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 60
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 60
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 60

BOA Kính Bút !!!