NẠP 14 NGÀY NĂM MỚI, NHẬN NGAY X5 BELLY

NẠP 14 NGÀY NĂM MỚI, NHẬN NGAY X5 BELLY

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN NẠP 14 NGÀY NĂM MỚI, NHẬN NGAY X5 BELLY như sau:

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN
- Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020
- Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021
II. NỘI DUNG SỰ KIỆN

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày người chơi tiến hành nạp thẻ theo mốc quy định sẽ được nhận thưởng X5 giá trị Belly nạp và nhận kèm phần quà phong phú
  • Có các mốc nạp sau được hưởng lợi ích X5 Belly và phần thưởng là mốc 50,000 VNĐ, 100,000 VNĐ, 200,000 VNĐ, 500,000 VNĐ, 1,000,000 VNĐ và 2,000,000 VNĐ

Lưu ý:

  • Phải hoàn thành sự kiện Nạp lần đầu X5 (các gói 20k, 50k, 200k, 500k) thì mới tham gia được sự kiện NẠP 14 NGÀY NĂM MỚI, NHẬN NGAY X5 BELLY

III. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG

Ngày 10/02/2021

Tên SL
Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Marine Warship 1

Ngày 11/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Alpaca 1

Ngày 12/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Order Ston 1

Ngày 13/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Deepsea Buble 1

Ngày 14/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Sexy Foxy 1

Ngày 15/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Thunder Bubble 1

Ngày 16/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Blue Sabertooth 1

Ngày 17/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Sun Stone 1

Ngày 18/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Flamingo 1

Ngày 19/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Glass Bubble 1

Ngày 20/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Salome 1

Ngày 21/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Scarlet Stone 1

Ngày 22/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Thời Trang Mihawk UUR 1

Ngày 23/02/2021

Rương Hải Tặc 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
Rương Vua Biển 1
Rương HAKI 50
Rương Nhân Phẩm 1
Tinh Linh Hải Tặc 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Thời Trang Monkey D.Dragon 1

BOA Kính Bút !!!