NẠP MỖI NGÀY NĂM MỚI, NHẬN QUÀ THẢ GA

NẠP MỖI NGÀY NĂM MỚI, NHẬN QUÀ THẢ GA

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN NẠP MỖI NGÀY NĂM MỚI, NHẬN QUÀ THẢ GA như sau:

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020

Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các Thuyền Trưởng tham gia Thức Tỉnh HAKI đều có thể tham gia sự kiện

III. Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành nạp 100k VNĐ mỗi ngày, đạt điều kiện sẽ được nhận thưởng tương ứng

IV. Nội dung phần quà:

Điều kiện đạt Điều kiện nhận Phần Thưởng Số Lượng
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
1/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 10
Rương Hải Tặc 10
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 5
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 5
Rương Vua Biển 5
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Mảnh Trang Bị Vàng 500
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
2/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 20
Rương Hải Tặc 20
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 10
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 10
Rương Vua Biển 10
Thuốc Đột Phá Hải Quân 600
Mảnh Trang Bị Vàng 600
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
3/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 30
Rương Hải Tặc 30
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 15
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 15
Rương Vua Biển 15
Thuốc Đột Phá Hải Quân 700
Mảnh Trang Bị Vàng 700
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
4/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 40
Rương Hải Tặc 40
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 20
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 20
Rương Vua Biển 20
Thuốc Đột Phá Hải Quân 800
Mảnh Trang Bị Vàng 800
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
5/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 50
Rương Hải Tặc 50
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 25
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 25
Rương Vua Biển 25
Thuốc Đột Phá Hải Quân 900
Mảnh Trang Bị Vàng 900
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
6/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 60
Rương Hải Tặc 60
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 30
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 30
Rương Vua Biển 30
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1000
Mảnh Trang Bị Vàng 1000
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
7/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 70
Rương Hải Tặc 70
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 35
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 35
Rương Vua Biển 35
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1100
Mảnh Trang Bị Vàng 1100
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
8/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 80
Rương Hải Tặc 80
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 40
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 40
Rương Vua Biển 40
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1200
Mảnh Trang Bị Vàng 1200
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
9/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 90
Rương Hải Tặc 90
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 45
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 45
Rương Vua Biển 45
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1300
Mảnh Trang Bị Vàng 1300
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
10/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 100
Rương Hải Tặc 100
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 50
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 50
Rương Vua Biển 50
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1400
Mảnh Trang Bị Vàng 1400
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
11/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 110
Rương Hải Tặc 110
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 55
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 55
Rương Vua Biển 55
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1500
Mảnh Trang Bị Vàng 1500
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
12/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 120
Rương Hải Tặc 120
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 60
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 60
Rương Vua Biển 60
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1600
Mảnh Trang Bị Vàng 1600
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
13/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 130
Rương Hải Tặc 130
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 65
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 65
Rương Vua Biển 65
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1700
Mảnh Trang Bị Vàng 1700
Nạp 100,000 VNĐ mỗi ngày
14/14 Tổng số ngày
Rương HAKI 140
Rương Hải Tặc 140
Rương Hải Tặc-Đặc Biệt 70
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 70
Rương Vua Biển 70
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1800
Mảnh Trang Bị Vàng 1800

BOA Kính Bút !!!