THU THẬP NĂM MỚI, NHẬN QUÀ PHƠI PHỚI

THU THẬP NĂM MỚI, NHẬN QUÀ PHƠI PHỚI

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung THU THẬP NĂM MỚI, NHẬN QUÀ PHƠI PHỚI như sau:

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020
  • Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. NỘI DUNG SỰ KIỆN

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiến hành mở các hộp quà thu thập được sẽ được nhận thưởng nhiều vật phẩm có giá trị Cách thức nhận các hộp quà:
    - Vượt ải tại các bản đồ nhiệm vụ (bản đồ Tân Thủ hiện tại)
    - Treo máy tại các bản đồ nhiệm vụ
    - Phần thưởng quà OFFLINE mỗi ngày

III. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG
Mở các hộp quà sự kiện, người chơi sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm theo danh sách sau:

STT Tên Vật Phẩm Số Lương
1 Bạc 20.000.000
2 Mừng 1
3 Xuân 1
4 Tân 1
5 Sửu 1
6 BELLY (Random từ 100-2000) 1
7 Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 10
8 Thuốc Đột Phá Hải Quân 10
9 Rương Hải Tặc 1
10 Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 1
11 Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 1
12 Rương Vua Biển 1
13 Rương Nhân Phẩm 1
14 Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 1
15 Tinh Linh Hải Tặc 10
16 Mảnh Tr.Bị Vàng 100
17 Mảnh Thần Trang 200
18 Chú Linh Thần Trang 100
19 Đá Tăng Vua Biển 100
20 Thuốc Thuộc Tính - Ngẫu Nhiên 1

BOA Kính Bút !!!