RUNG CÂY VÀNG - NGÀY 04/05

RUNG CÂY VÀNG - NGÀY 04/05

1000x1000 (2)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN RUNG CÂY VÀNG như sau:

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: 00:00 ngày 04/05/2020

Kết thúc: 23:59 ngày 10/05/2021

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các Thuyền Trưởng tham gia Thức Tỉnh HAKI đều có thể tham gia sự kiện

III. Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi Online đạt thời gian quy định sẽ nhận được lượt Rung Cây. Vào giao diện sự kiện, Rung cây sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng hấp dẫn

Quy định tặng số lượt Rung cây như sau: Online 15 phút liên tục nhận 01 lượt

Lưu ý: Lượt Rung cây qua ngày mới sẽ bị rest.

 

IV. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG

STT Tên Vật Phẩm Số Lương
1 Bạc 50.000.000
2 Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 100
3 Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 20
4 Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 20
5 Thuốc Đột Phá Hải Quân 100
6 Đá Thanh Tẩy 100
7 Đá Thanh Tẩy - Cao 5
8 Mảnh Trang Bị Vàng 100
9 Bản Cải Tạo 100
10 Linh Kiện Vàng 10
11 Đá Skill Đặc Biệt 10
12 Đá Skill Hải Tặc 50
13 Đá Skill Trafalgar Law 50
14 Đá Skill Trafalgar Law - Cao 10
15 Hoa Hồng 20
16 Mảnh Thần Trang 200
17 Chú Linh Thần Trang 100
18 Đá Tăng Vua Biển 100
19 Tinh Linh Hải Tặc 50
20 Rương Hải Tặc 50
21 Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 50
22 Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 20
23 Rương Vua Biển 50
24 Rương Nhân Phẩm 50
25 Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 20
26 Thuộc Tính Trafalgar Law 1
27 Rương UR (ngẫu nhiên) 1

BOA Kính Bút !!!