TIÊU PHÍ BELLY - NHẬN QUÀ MÊ LY - NGÀY 04/05

TIÊU PHÍ BELLY - NHẬN QUÀ MÊ LY - NGÀY 04/05

1000x1000 (1)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN TIÊU PHÍ BELLY - NHẬN QUÀ MÊ LY như sau:

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: 00:00 ngày 04/05/2021

Kết thúc: 23:59 ngày 10/05/2021

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các Thuyền Trưởng tham gia Thức Tỉnh HAKI đều có thể tham gia sự kiện

III. Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí BELLY tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng những phần quà giá trị

IV. Nội dung phần quà:

Mốc BELLY Vật phẩm SL
50.000 BELLY

 
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 20
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 200
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 200
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 20
Thuộc Tính Trafalgar Law 2
Mảnh Trang Bị Vàng 2000
Đá C.Hóa Hải Quân 1000
Hộp Quà HAKI
20
Perona - Hồn Ma 1
100.000 BELLY

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 400
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 40
Thuộc Tính Trafalgar Law 4
Tinh Linh Hải Tặc 200
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 200
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 40
Mảnh Trang Bị Vàng 4000
Đá C.Hóa Hải Quân
2000
Hộp Quà HAKI 50
Perona - Hồn Ma 2
200.000 BELLY

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 800
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 100
Thuộc Tính Trafalgar Law 10
Tinh Linh Hải Tặc 800
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 800
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 80
Mảnh Trang Bị Vàng 8000
Đá C.Hóa Hải Quân
4000
Hộp Quà HAKI 100
Perona - Hồn Ma 3
500.000 BELLY

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 1000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 200
Thuộc Tính Trafalgar Law 20
Tinh Linh Hải Tặc 2000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 1000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 100
Mảnh Trang Bị Vàng 16000
Đá C.Hóa Hải Quân
8000
Hộp Quà HAKI 200
Perona - Hồn Ma 5
1.000.000 BELLY

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 2000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 400
Thuộc Tính Trafalgar Law 30
Tinh Linh Hải Tặc 4000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 2000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 200
Mảnh Trang Bị Vàng 32000
Đá C.Hóa Hải Quân
16000
Hộp Quà HAKI 500
Perona - Hồn Ma 6
2.000.000 BELLY

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 3000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 1000
Thuộc Tính Trafalgar Law 50
Tinh Linh Hải Tặc 8000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 3000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 300
Mảnh Trang Bị Vàng 50000
Đá C.Hóa Hải Quân
25000
Hộp Quà HAKI 1000
Thẻ Luffy Gear 4 1
Thẻ Monkey D.Dragon UUR 1
5.000.000 BELLY

 

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 4000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 2000
Thuộc Tính Trafalgar Law 100
Tinh Linh Hải Tặc 16000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 4000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 400
Mảnh Trang Bị Vàng 60000
Đá C.Hóa Hải Quân
30000
Hộp Quà HAKI 2000
Thẻ Luffy Gear 4 2
Thẻ Monkey D.Dragon UUR 2

BOA Kính Bút !!!