Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH THAM GIA CỘNG ĐỒNG MIGAME

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

- MIGAME.VN là cổng thông tin trực tuyến cung cấp đến người dùng Internet các dịch vụ nội dung phong phú và đa dạng.

- MIGAME là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản dùng chung cho các dịch vụ được cung cấp bởi Cổng thông tin MIGAME.VN và các website đăng ký trở thành thành viên của MIGAME. Sử dụng dịch vụ MIGAME bạn không cần phải đăng ký và đăng nhập nhiều lần với nhiều tài khoản tại các site khác nhau, đồng thời thông tin cá nhân của bạn được quản lý tại một địa chỉ duy nhất.

- “Người Sử Dụng” là một cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Hệ Thống để thực hiện dịch vụ.

- Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

- Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản MIGAME.

- ID MIGAME: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của MIGAME.VN

- Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

 

ĐIỀU 2: NỘI DUNG DỊCH VỤ

- MIGAME là dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một tài khoản dùng chung cho các dịch vụ được cung cấp bởi Cổng thông tin MIGAME.VN và các website đăng ký trở thành thành viên của MIGAME.

- Cổng thông tin MIGAME ý thức tính riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân là hết sức quan trọng đối với người dùng. Do vậy MIGAME cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư của người dùng. MIGAME sử dụng thông tin bạn cung cấp để xử lý việc đăng ký. Mọi thông tin được thu thập trong quá trình xử lý được truyền đi an toàn và được bảo vệ bởi chúng tôi.

- Các dịch vụ thành viên của MIGAME.VN:

+ Cổng thông tin điện tử tổng hợp– https://migame.vn

+ Cổng ID: https://id.migame.vn

+ Cổng thanh toán – https://pay.migame.vn

 

ĐIỀU 3: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ SỬA ĐỔI

Với tư cách thành viên sử dụng dịch vụ cổng thanh toán MIGAME, bạn buộc phải tuân thủ một cách nghiêm túc các nguyên tắc của MIGAME.

 1. Người đứng tên đăng ký tài khoản sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của tài khoản do mình sở hữu thực hiện trên hệ thống.
 2. MIGAME không chấp nhận bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong mĩ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam, đi ngược lại đường lối của nhà nước CHXHCN Việt Nam, không được phép lưu truyền các sản phẩm phần mềm không có hoặc không rõ nguồn gốc về bản quyền và sở hữu trí tuệ.
 3. MIGAME có thể tự cắt bỏ những nội dung của thành viên nếu không phù hợp với nội dung sinh hoạt hay quy định của MIGAME, bất cứ thông tin nào của bạn thuộc loại cá nhân khi đăng ký sẽ đều được giữ bí mật (theo những điều khoản của MIGAME) tuy nhiên chúng tôi sẽ buộc phải thông báo những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi cần thiết.
 4. Những hành vi phá hoại, gây tổn hại đến hệ thống ảnh hưởng đến bộ mặt của MIGAME hay cơ sở vật chất nếu bị phát hiện sẽ bị truy tố và xử lý trước pháp luật.
 5. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, MIGAME.VN không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Điều khoản sử dụng MIGAME có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. MIGAME.VN sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 6. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

 

ĐIỀU 4: NỘI DUNG CUNG CẤP TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 1. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho MIGAME sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích mục đích chăm sóc khách hàng, thông báo thông tin khuyến mãi, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của MIGAME, quảng bá phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng. Bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 2. MIGAME có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng MIGAME có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.
 3. Trong quá trình sử dụng MIGAME, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của MIGAME.
 4. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng cổng thông tin MIGAME.VN, MIGAME có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng cổng thông tin cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

 

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TÀI KHOẢN

 1. Khi đăng ký tài khoản ID MIGAME, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ thành viên của MIGAME.VN.
 2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của MIGAME quy định tại website: https://hotro.migame.vn
 3. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. MIGAME sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và MIGAME sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.
 4. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho MIGAME về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 5. Khi phát hiện ra lỗi của MIGAME.VN, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua website:  https://hotro.migame.vn
 6. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm MIGAME sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của MIGAME và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 7. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
 8. Nếu tài khoản ID MIGAME nào lợi dùng các phương thức thanh toán hiện đang có của MIGAME để nạp cho các dịch vụ ngoài hệ thống cung cấp của MIGAME sẽ bị khóa vĩnh viễn, trường hợp sử dụng cho các dịch vụ không phép và bị cấm sẽ được gửi cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MIGAME

 1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng ID MIGAME và Quy chế cung cấp trao đổi thông tin này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của MIGAME được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của MIGAME, MIGAME có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của MIGAME cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, MIGAME có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của MIGAME.
 5. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của MIGAME, tuy nhiên MIGAME chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 6. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, MIGAME không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
 7. Tài khoản MIGAME đăng ký trong vòng 6 tháng trở lại đây, tính đến thời điểm này không login vào chơi game sẽ bị xóa bỏ dữ liệu.

 

ĐIỀU 7: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI ĐẢM BẢO

 1. MIGAME sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.
 2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. MIGAME cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên MIGAME sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 3. MIGAME hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của MIGAME. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

 

ĐIỀU 8: THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

 1. Quy trình đăng ký tài khoản ID MIGAME chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho MIGAME hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên MIGAME chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của MIGAME.
 2. MIGAME có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, thông báo thông tin khuyến mãi, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của MIGAME, quảng bá phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng.
 3. MIGAME hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của MIGAME. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 4. MIGAME luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên MIGAME không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của MIGAME dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, MIGAME không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.
 5. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. MIGAME không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.
 6. Trong quá trình sử dụng MIGAME.VN, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ MIGAME liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.
 7. MIGAME có quyền thực hiện khóa các tài khoản của những Người Sử Dụng lừa đảo hoặc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản ảo của Người Sử Dụng khác trong quá trình sử dụng dịch vụ mà MIGAME cung cấp.

 

ĐIỀU 09: GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, BỒI THƯỜNG

 1. Nguyên tắc xử lý vi phạm: Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, MIGAME sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

Khóa tài khoản MIGAME có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với MIGAME.VN

 1. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của sử dụng MIGAME sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng MIGAME.VN phải được gửi đến MIGAME ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

Địa chỉ liên lạc:

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến MIGA

Địa chỉ: 477/22 âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 1. MIGAME sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
 2. MIGAME chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp Người Sử Dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 3. Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng MIGAME.VN với nhau, có thể MIGAME sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc MIGAME sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, MIGAME sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng hợp pháp và chính đáng.
 4. Người Sử Dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ MIGAME khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người Sử Dụng trong quá trình sử dụng MIGAME.VN.
 5. Quyết định của ban quản trị MIGAME là quyết định cuối cùng.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

 1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. MIGAME sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
 2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng cổng thông tin trực tuyến MIGAME.VN này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MIGAME.VN.

 1. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng cổng thông tin trực tuyến MIGAME.VN có giá trị từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.Ban Quản Trị MIGAME