TIÊU ĐIỂM TƯỚNG - CHOPPER

TIÊU ĐIỂM TƯỚNG - CHOPPER

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu Tiêu điểm Tướng - Chopper như sau:

"Với vai trò là bác sĩ của băng Mũ Rơm, trách nhiệm của Chopper không chỉ giới hạn ở việc cứu chữa.
Cậu thỉnh thoảng làm những công việc như lái tàu như một tài công không chính thức khi đi trên con tàu Going Merry, và trong các trận chiến gay gắt, cậu cũng có thể đảm nhiệm vai trò người chiến đấu để hỗ trợ đồng đội.

Tuy nhiên, một phần do thiếu kinh nghiệm chiến đấu hay luyện tập, Chopper đã từng bị liệt vào “Bộ ba Yếu ớt” (Weakling Trio) cùng với Nami và Usopp. Mặc dù có vẻ hay sợ hãi, Chopper có một ý chí mạnh mẽ."

BOA Kính Bút !!!