Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 1)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 1)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 1 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - NẠP LIÊN TỤC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Mỗi ngày nạp bất kỳ, đạt số ngày nạp theo quy định sự kiện sẽ được nhận Thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
Mốc Vật phẩm SL
2 Ngày Phantom Bubble 1
Đá Cường Hóa Hải Tặc 10
Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 10
Đá Skill Hải Tặc 1
4 Ngày Little Octoppus 1
Đá Cường Hóa Hải Tặc 20
Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 20
Đá Skill Hải Tặc 2
6 Ngày Dream Stone 1
Đá Cường Hóa Hải Tặc 40
Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 40
Đá Skill Hải Tặc 4
8 Ngày Big Top 1
Đá Cường Hóa Hải Tặc 80
Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 80
Đá Skill Hải Tặc 8

II. SỰ KIỆN - TRANG PHỤC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 11 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể đến giao diện sự kiên Trang Phục để chọn mua các vật phẩm giảm giá có giới hạn
 • Nội dung phần quà:
  Vật phẩm SL Gốc (Beri) KM
  Thẻ Luffy 1 10,000 5,000
  Thẻ Jinbei 1 60,000 45,000
  Thẻ Urouge 1 80,000 60,000
  Thẻ Sentomaru 1 80,000 40,000
  Mảnh Aokiji 10 40,000 30,000
  Thẻ Shank 1 1,000,000 800,000
  Thẻ Kalifa 1 180,000 144,000
  Thẻ Nami 1 180,000 144,000
  Thời Trang BOA 1 400,000 200,000

III. SỰ KIỆN - KHIÊU CHIẾN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng tham gia khiêu chiến vượt ải, nhân thưởng phần quà tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Ải Vật phẩm SL
  1 Báu Vật 1 Vàng 1
  Thuốc Thuộc Tính Thuyền 1
  Sách Skill Thuyền 1
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  2 Áo Vàng 1
  Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 1
  Sách Skill Thú Nuôi 2
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 15
  3 Báu Vật 1 Linh Hoạt 1
  Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 1
  Sách Skill Thiên Thạch 2
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 20
  4 Áo Linh Hoạt 1
  Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 2
  Sách Skill Bong Bóng 2
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 25
  5 Báu Vật 1 Blue Sky 1
  Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 2
  Sách Skill Ma Thuật 3
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 30
  6 Áo Blue Sky 1
  Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 2
  Sách Skill Trang Sức 3
  Đá Cường Hóa Trang Sức 35
  7 Báu Vật 1 Flame 1
  Thuốc Thuộc Tính Trận Hình 3
  Sách Skill Trận Hình 4
  Đá Cường Hóa Trận Hình 40
  8 Thẻ Sanji 1
  Áo Flame 3
  Sách Skill Báu Vật 4
  Đá Cường Hóa Báu Vật 40
  9 Lục Thức Cao Cấp 2
  Báu Vật 1 Kool 1
  Lục Thức 5
  Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 2
  10 Thẻ Killer 1
  Áo Kool 1
  Đá Skill Đặc Biệt 30
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 30

IV. SỰ KIỆN - MỤC TIÊU

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Lực chiến đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Lực Chiến Vật phẩm SL
  200,000 Extol 200
  Đá Skill Hải Tặc 1
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 10
  400,000 Extol 400
  Bạc 300,000
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 20
  600,000 Extol 600
  Bạc 600,000
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 10
  800,000 Extol 800
  Đá Tẩy Luyện 10
  Đá Skill Hải Tặc 1
  1,000,000 Extol 1,000
  Mảnh Trang Bị Vàng 10
  Đá Skill Hải Tặc 1
  1,600,000 Extol 1,200
  Mảnh Trang Bị Vàng 20
  Đá Tẩy Luyện 50
  2,500,000 Extol 1,400
  Mảnh Trang Bị Vàng 30
  Đá Skill Hải Tặc 2
  3,600,000 Extol 1,600
  Mảnh Trang Bị Vàng 40
  Đá Skill Hải Tặc 3
  4,800,000 Extol 1,800
  Thuốc Ngẫu Nhiên 5
  Bạc 800,000
  5,000,000 Extol 2,000
  Thuốc Ngẫu Nhiên 10
  Bạc 1,000,000
  6,000,000 Extol 3,000
  Mảnh Trang Bị Vàng 100
  Đá Skill Đặc Biệt 2

V. SỰ KIỆN - ĐẤU TRƯỜNG

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia Đấu Trường đạt BXH tương ứng sẽ được nhận thưởng
 • Nội dung phần quà:
  Hạng  Thưởng SL
  1000 Chiến Công 20
  Chiến Công 20
  Chiến Công 20
  Chiến Công 20
  500 Chiến Công 30
  Chiến Công 30
  Chiến Công 30
  Chiến Công 30
  300 Chiến Công 50
  Chiến Công 50
  Chiến Công 50
  Chiến Công 50
  200 Chiến Công 100
  Chiến Công 100
  Chiến Công 100
  Chiến Công 100
  100 Chiến Công 200
  Chiến Công 200
  Chiến Công 200
  Chiến Công 200
  50 Chiến Công 300
  Chiến Công 300
  Chiến Công 300
  Chiến Công 300
  10 Chiến Công 500
  Chiến Công 500
  Chiến Công 500
  Chiến Công 500
  3 Chiến Công 600
  Chiến Công 600
  Chiến Công 600
  Chiến Công 600
  2 Chiến Công 800
  Chiến Công 800
  Chiến Công 800
  Chiến Công 800
  1 Chiến Công 1000
  Chiến Công 1000
  Chiến Công 1000
  Chiến Công 1000

VI. SỰ KIỆN - ĐẦU TƯ

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia Đầu Tư 2888 BELLY nhận ngay 2888 EXTOL, sau 8 ngày nhận lại gấp 10 lần giá trị
 • Nội dung phần quà:
  Ngày Vật phẩm SL
  1 Extol 2888
  Sách Skill Thuyền 1
  Đá Cường Hóa Thuyền 20
  2 Extol 1500
  Sách Skill Thú Nuôi 1
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 20
  3 Extol 1500
  Sách Skill Thiên Thạch 1
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 20
  4 Extol 1500
  Sách Skill Bong Bóng 1
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 20
  5 Extol 1500
  Sách Skill Ma Thuật 1
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 20
  6 Extol 1500
  Sách Skill Trang Sức 1
  Đá Cường Hóa Trang Sức 20
  7 Extol 2500
  Sách Skill Trận Hình 1
  Đá Cường Hóa Trận Hình 20
  8 Extol 2888
  Sách Skill Báu Vật 1
  Đá Cường Hóa Báu Vật 20

VII. SỰ KIỆN - QUÀ ĐĂNG NHẬP 14 NGÀY

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 14 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đăng nhập sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Ngày Vật phẩm SL
  1 Thẻ Kaya 1
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  Đá Cường Hóa Hải Tặc 30
  Xu Đổi Bạc 1
  2 Thẻ Usopp 1
  Extol 300
  Đá Cường Hóa Mỹ Nũ 30
  Xu Đổi Bạc 1
  3 Mảnh Kaya 20
  Extol 300
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 5
  Xu Đổi Bạc 1
  4 Thẻ Sanji 1
  Extol 300
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 5
  Xu Đổi Bạc 1
  5 Danh Hiệu "Trải Nghiệm HAKI" 1
  Extol 300
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 5
  Xu Đổi Bạc 1
  6 Đá Skill Đặc Biệt 1
  Extol 400
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 5
  Xu Đổi Bạc 1
  7 Thẻ Rebecca 1
  Extol 400
  Đá Cường Hóa Mỹ Nũ 40
  Xu Đổi Bạc 1
  8 Mảnh Rebecca 20
  Extol 400
  Đá Cường Hóa Trang Sức 10
  Xu Đổi Bạc 1
  9 Sách Skill Thuyền 2
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  Xu Đổi Bạc 1
  10 Sách Skill Báu Vật 2
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Báu Vật 10
  Xu Đổi Bạc 1
  11 Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 1
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Trận Hình 10
  Xu Đổi Bạc 1
  12 Đá Cường Hóa Trafalgar Law 20
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Zoro 20
  Xu Đổi Bạc 1
  13 Giày Blue Sky 1
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Kiếm Khí 10
  Xu Đổi Bạc 1
  14 Báu Vật 1 Flame 1
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Tuyệt Kỹ 10
  Xu Đổi Bạc 1

VIII. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP THUYỀN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 11 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nâng cấp Thuyền đạt BXH tương ứng sẽ được nhận thưởng
 • Nội dung phần quà:
  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Thuyền 10
  Cờ B7 1
  Neo B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Thuyền Hải Tặc" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Thuyền 8
  Cờ B7 1
  Neo B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Thuyền Hải Tặc" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Thuyền 5
  Cờ B7 1
  Sách Skill Thuyền 1
  Danh Hiệu "Siêu-Thuyền Hải Tặc" 1
  4-20 Đá Cường Hóa Thuyền 20
  Sách Skill Thuyền 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Thuyền Hải Tặc" 1

IX. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY THUYỀN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 11 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Thuyền với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Thuyền 30 3,000 1,500
  Sách Skill Thuyền (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Thuyền (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Thuyền (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Thuyền (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Thuyền 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Thuyền 30 3,000 2,100

X. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY THUYỀN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 11 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Mốc (VNĐ) Tên SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 1
  Đá Cường Hóa Thuyền 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 2
  Đá Cường Hóa Thuyền 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 5
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Thuyền 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 12
  Đá Cường Hóa Thuyền 20
  Đá Hải Tặc 50
  La Bàn B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 32
  Đá Cường Hóa Thuyền 50
  Sách Skill Thuyền 5
  La Bàn B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 70
  Đá Cường Hóa Thuyền 100
  Đá Hải Tặc 100
  La Bàn B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Thuyền 150
  Đá Cường Hóa Thuyền 200
  Sách Skill Thuyền 20
  La Bàn B8 1

XI. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC THUYỀN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 1 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 11 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Bậc Thuyền)
 • Nội dung phần quà:
  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Thuyền 1
  Sách Skill Thuyền 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  Đá Cường Hóa Thuyền 10

BOA Kính Bút !!!