Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 2)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 2)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 2 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC THÚ NUÔI

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Cấp Thú Nuôi)
 • Nội dung phần quà:
  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Thú Nuôi 1
  Sách Skill Thú Nuôi 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 10
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 10
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 10

II. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP THÚ NUÔI

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thú Nuôi nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 2
  3 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 3
  Sách Skill Thú Nuôi 1
  4 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 5
  Cài Tóc B4 1
  5 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 10
  Cài Tóc B5 1
  6 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 15
  Cài Tóc B6 1
  7 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 20
  Cài Tóc B7 1
  8 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 25
  Cài Tóc B8 1
  9 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 30
  Cài Tóc B9 1
  10 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 35
  Cài Tóc B10 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY THÚ NUÔI

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Thú nuôi với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 30 3,000 1,500
  Sách Skill Thú Nuôi (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Thú Nuôi (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 30 3,000 2,100

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY THÚ NUÔI

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 1
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 2
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 5
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Thú Nuôi 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 12
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 20
  Đá Hải Tặc 50
  Mảnh Vòng Cổ B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 32
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 50
  Sách Skill Thú Nuôi 5
  Mảnh Vòng Cổ B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 70
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 100
  Đá Hải Tặc 100
  Mảnh Vòng Cổ B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 150
  Đá C.Hóa Thú Nuôi 200
  Sách Skill Thú Nuôi 20
  Mảnh Vòng Cổ B8 1

V. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP THÚ NUÔI

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua TOP đạt BXH Thú nuôi nhận thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:
  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 10
  Giày B7 1
  Trang Sức B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Vật Nuôi" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 8
  Giày B7 1
  Trang Sức B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Vật Nuôi" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 5
  Lông Vũ B7 1
  Sách Skill Thú Nuôi 1
  Danh Hiệu "Siêu-Vật Nuôi" 1
  4-20 Đá Cường Hóa Thú Nuôi 20
  Sách Skill Thú Nuôi 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Vật Nuôi" 1

VI. SỰ KIỆN - THÍ LUYỆN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 2 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vượt ải Thí Luyện đạt số tầng quy định nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Tầng Vật phẩm SL
  5 Mảnh Trang Bị Vàng 1
  Mảnh Trang Bị Vàng 1
  Mảnh Trang Bị Vàng 1
  Mảnh Trang Bị Vàng 1
  10 Mảnh Trang Bị Vàng 2
  Mảnh Trang Bị Vàng 2
  Mảnh Trang Bị Vàng 2
  Mảnh Trang Bị Vàng 2
  15 Mảnh Trang Bị Vàng 3
  Mảnh Trang Bị Vàng 3
  Mảnh Trang Bị Vàng 3
  Mảnh Trang Bị Vàng 3
  20 Mảnh Trang Bị Vàng 4
  Mảnh Trang Bị Vàng 4
  Mảnh Trang Bị Vàng 4
  Mảnh Trang Bị Vàng 4
  25 Mảnh Trang Bị Vàng 5
  Mảnh Trang Bị Vàng 5
  Mảnh Trang Bị Vàng 5
  Mảnh Trang Bị Vàng 5
  30 Mảnh Trang Bị Vàng 6
  Mảnh Trang Bị Vàng 6
  Mảnh Trang Bị Vàng 6
  Mảnh Trang Bị Vàng 6
  35 Mảnh Trang Bị Vàng 8
  Mảnh Trang Bị Vàng 8
  Mảnh Trang Bị Vàng 8
  Mảnh Trang Bị Vàng 8
  40 Mảnh Trang Bị Vàng 10
  Mảnh Trang Bị Vàng 10
  Mảnh Trang Bị Vàng 10
  Mảnh Trang Bị Vàng 10
  45 Mảnh Trang Bị Vàng 20
  Mảnh Trang Bị Vàng 20
  Mảnh Trang Bị Vàng 20
  Mảnh Trang Bị Vàng 20
  50 Mảnh Trang Bị Vàng 30
  Mảnh Trang Bị Vàng 30
  Mảnh Trang Bị Vàng 30
  Mảnh Trang Bị Vàng 30

BOA Kính Bút !!!