Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 3)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 3)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 3 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC THIÊN THẠCH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Cấp Thiên Thạch)
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Thiên Thạch 1
  Sách Skill Thiên Thạch 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 10
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 10
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 10

II. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP THIÊN THẠCH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiên Thạch nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 2
  3 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 3
  Sách Skill Thiên Thạch 1
  4 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 5
  Hỏa Văn B4 1
  5 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 10
  Hỏa Văn B5 1
  6 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 15
  Hỏa Văn B6 1
  7 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 20
  Hỏa Văn B7 1
  8 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 25
  Hỏa Văn B8 1
  9 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 30
  Hỏa Văn B9 1
  10 Đá Cường Hóa Thiên Thạch 35
  Hỏa Văn B10 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY THiÊN THẠCH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Thú nuôi với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 30 3,000 1,500
  Sách Skill Thiên Thạch (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Thiên Thạch (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 30 3,000 2,100

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY THIÊN THẠCH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 1
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 2
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 5
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Thiên Thạch 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 12
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 20
  Đá Hải Tặc 50
  Ngọn Núi B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 32
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 50
  Sách Skill Thiên Thạch 5
  Ngọn Núi B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 70
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 100
  Đá Hải Tặc 100
  Ngọn Núi B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 150
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 200
  Sách Skill Thiên Thạch 20
  Ngọn Núi B8 1

V. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP THIÊN THẠCH

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua TOP đạt BXH Thiên Thạch nhận thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:
  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 10
  Phong Văn B7 1
  Lôi Văn B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Thiên Thạch" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 8
  Phong Văn B7 1
  Lôi Văn B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Thiên Thạch" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 5
  Phong Văn B7 1
  Lôi Văn B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Thiên Thạch" 1
  4-20 Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 20
  Sách Skill Thiên Thạch 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Thiên Thạch" 1

VI. SỰ KIỆN - VƯỢT ẢI

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 3 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vượt ải đạt số tầng quy định nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:
  Tầng Vật phẩm SL
  50 Extol 20
  Extol 20
  Extol 20
  Extol 20
  100 Extol 50
  Extol 50
  Extol 50
  Extol 50
  150 Extol 100
  Extol 100
  Extol 100
  Extol 100
  200 Extol 150
  Extol 150
  Extol 150
  Extol 150
  250 Extol 200
  Extol 200
  Extol 200
  Extol 200
  300 Extol 250
  Extol 250
  Extol 250
  Extol 250
  350 Extol 300
  Extol 300
  Extol 300
  Extol 300
  400 Extol 400
  Extol 400
  Extol 400
  Extol 400
  450 Extol 500
  Extol 500
  Extol 500
  Extol 500
  500 Extol 1000
  Extol 1000
  Extol 1000
  Extol 1000

BOA Kính Bút !!!