Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 4)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 4)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 4 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC BONG BÓNG

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Cấp Bong Bóng)
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Bong Bóng 1
  Sách Skill Bong Bóng 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 10
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 10
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 10

II. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP BONG BÓNG

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Bong Bóng nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Bong Bóng 2
  3 Đá Cường Hóa Bong Bóng 3
  Sách Skill Bong Bóng 1
  4 Đá Cường Hóa Bong Bóng 5
  Vũ Nhung B4 1
  5 Đá Cường Hóa Bong Bóng 10
  Vũ Nhung B5 1
  6 Đá Cường Hóa Bong Bóng 15
  Vũ Nhung B6 1
  7 Đá Cường Hóa Bong Bóng 20
  Vũ Nhung B7 1
  8 Đá Cường Hóa Bong Bóng 25
  Vũ Nhung B8 1
  9 Đá Cường Hóa Bong Bóng 30
  Vũ Nhung B9 1
  10 Đá Cường Hóa Bong Bóng 35
  Vũ Nhung B10 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY BONG BÓNG

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Bong Bóng với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 30 3,000 1,500
  Sách Skill Bong Bóng (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Bong Bóng (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Bong Bóng (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Bong Bóng (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 30 3,000 2,100

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY BONG BÓNG

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 1
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 2
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 5
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Bong Bóng 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 12
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 20
  Đá Hải Tặc 50
  Vũ Hồn B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 32
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 50
  Sách Skill Bong Bóng 5
  Vũ Hồn B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 70
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 100
  Đá Hải Tặc 100
  Vũ Hồn B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 150
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 200
  Sách Skill Bong Bóng 20
  Vũ Hồn B8 1

V. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP BONG BÓNG

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua TOP đạt BXH Bong Bóng nhận thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:

  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 10
  Bình B7 1
  Công Thức B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Bong Bóng" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 8
  Bình B7 1
  Công Thức B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Bong Bóng" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 5
  Bình B7 1
  Công Thức B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Bong Bóng" 1
  4-20 Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 20
  Sách Skill Bong Bóng 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Bong Bóng" 1

VI. SỰ KIỆN - ĐẢO NGƯỜI CÁ

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 4 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vượt ải Đảo Người Cá đạt số tầng quy định nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Tầng Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 20
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 20
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 20
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 20
  4 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 50
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 50
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 50
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 50
  6 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 100
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 100
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 100
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 100
  8 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 150
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 150
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 150
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 150
  10 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 200
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 200
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 200
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 200
  12 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 250
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 250
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 250
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 250
  14 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 300
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 300
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 300
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 300
  16 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 400
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 400
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 400
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 400
  18 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 500
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 500
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 500
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 500
  20 Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 1000
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 1000
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 1000
  Đá Cường Hóa Mỹ Nữ 1000

BOA Kính Bút !!!