Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 5)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 5)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 5 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC MA THUẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Cấp Ma Thuật)
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Ma Thuật 1
  Sách Skill Ma Thuật 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 10
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 10
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 10

II. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP MA THUẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Ma Thuật nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Ma Thuật 2
  3 Đá Cường Hóa Ma Thuật 3
  Sách Skill Ma Thuật 1
  4 Đá Cường Hóa Ma Thuật 5
  Vivre Card B4 1
  5 Đá Cường Hóa Ma Thuật 10
  Vivre Card B5 1
  6 Đá Cường Hóa Ma Thuật 15
  Vivre Card B6 1
  7 Đá Cường Hóa Ma Thuật 20
  Vivre Card B7 1
  8 Đá Cường Hóa Ma Thuật 25
  Vivre Card B8 1
  9 Đá Cường Hóa Ma Thuật 30
  Vivre Card B9 1
  10 Đá Cường Hóa Ma Thuật 35
  Vivre Card B10 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY MA THUẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Ma Thuật với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 30 3,000 1,500
  Sách Skill Ma Thuật (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Ma Thuật (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Ma Thuật (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Ma Thuật (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 30 3,000 2,100
  [Bổ sung hình ảnh mô tả sự kiện]

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY MA THUẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 1
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 2
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 5
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Ma Thuật 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 12
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 20
  Đá Hải Tặc 50
    1
  500K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 32
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 50
  Sách Skill Ma Thuật 5
    1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 70
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 100
  Đá Hải Tặc 100
    1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 150
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 200
  Sách Skill Ma Thuật 20
    1

V. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP MA THUẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua TOP đạt BXH Ma Thuật nhận thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:

  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 10
  Kim Ong Chúa B7 1
  Kim Băng Phách B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Ma Thuật" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 8
  Kim Ong Chúa B7 1
  Kim Băng Phách B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Ma Thuật" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 5
  Kim Ong Chúa B7 1
  Kim Băng Phách B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Ma Thuật" 1
  4-20 Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 20
  Sách Skill Ma Thuật 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Ma Thuật" 1

VI. SỰ KIỆN - THÁM HIỂM

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 5 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Vượt ải Thám Hiểm đạt số tầng quy định nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Ải Vật phẩm SL
  Vượt 3 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 5
  Đá C.Hóa Hải Tặc 5
  Đá C.Hóa Hải Tặc 5
  Đá C.Hóa Hải Tặc 5
  Vượt 6 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 6
  Đá C.Hóa Hải Tặc 6
  Đá C.Hóa Hải Tặc 6
  Đá C.Hóa Hải Tặc 6
  Vượt 9 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 7
  Đá C.Hóa Hải Tặc 7
  Đá C.Hóa Hải Tặc 7
  Đá C.Hóa Hải Tặc 7
  Vượt 12 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 8
  Đá C.Hóa Hải Tặc 8
  Đá C.Hóa Hải Tặc 8
  Đá C.Hóa Hải Tặc 8
  Vượt 15 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 9
  Đá C.Hóa Hải Tặc 9
  Đá C.Hóa Hải Tặc 9
  Đá C.Hóa Hải Tặc 9
  Vượt 18 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 10
  Đá C.Hóa Hải Tặc 10
  Đá C.Hóa Hải Tặc 10
  Đá C.Hóa Hải Tặc 10
  Vượt 21 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 15
  Đá C.Hóa Hải Tặc 15
  Đá C.Hóa Hải Tặc 15
  Đá C.Hóa Hải Tặc 15
  Vượt 24 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 20
  Đá C.Hóa Hải Tặc 20
  Đá C.Hóa Hải Tặc 20
  Đá C.Hóa Hải Tặc 20
  Vượt 27 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 30
  Đá C.Hóa Hải Tặc 30
  Đá C.Hóa Hải Tặc 30
  Đá C.Hóa Hải Tặc 30
  Vượt 30 ải Đá C.Hóa Hải Tặc 40
  Đá C.Hóa Hải Tặc 40
  Đá C.Hóa Hải Tặc 40
  Đá C.Hóa Hải Tặc 40

BOA Kính Bút !!!