Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 7)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 7)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 7 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG BẬC BÁU VẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp mốc 100,000 VNĐ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (Đặc biệt tặng Viên Tăng Cấp Báu Vật)
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL
  Viên Tăng Cấp Báu Vật 1
  Sách Skill Báu Vật 3
  Extol 500
  Đá Cường Hóa Báu Vật 10
  Đá Cường Hóa Báu Vật 10
  Đá Cường Hóa Báu Vật 10

II. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP BÁU VẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Báu Vật nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Báu Vật 2
  3 Đá Cường Hóa Báu Vật 3
  Sách Skill Báu Vật 1
  4 Đá Cường Hóa Báu Vật 5
  Kim Vô Hình B4 1
  5 Đá Cường Hóa Báu Vật 10
  Kim Vô Hình B5 1
  6 Đá Cường Hóa Báu Vật 15
  Kim Vô Hình B6 1
  7 Đá Cường Hóa Báu Vật 20
  Kim Vô Hình B7 1
  8 Đá Cường Hóa Báu Vật 25
  Kim Vô Hình B8 1
  9 Đá Cường Hóa Báu Vật 30
  Kim Vô Hình B9 1
  10 Đá Cường Hóa Báu Vật 35
  Kim Vô Hình B10 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY BÁU VẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Báu Vật với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Báu Vật 30 3,000 1,500
  Sách Skill Báu Vật (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Báu Vật (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Báu Vật (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Báu Vật (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Báu Vật 30 3,000 2,100

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY BÁU VẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 1
  Đá Cường Hóa Báu Vật 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 2
  Đá Cường Hóa Báu Vật 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 5
  Đá Cường Hóa Báu Vật 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Báu Vật 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 12
  Đá Cường Hóa Báu Vật 20
  Đá Hải Tặc 50
  Kim Black Blood B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 32
  Đá Cường Hóa Báu Vật 50
  Sách Skill Báu Vật 5
  Kim Black Blood B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 70
  Đá Cường Hóa Báu Vật 100
  Đá Hải Tặc 100
  Kim Black Blood B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 150
  Đá Cường Hóa Báu Vật 200
  Sách Skill Báu Vật 20
  Kim Black Blood B8 1

V. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP BÁU VẬT

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đua TOP đạt BXH Báu Vật nhận thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:

  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 10
  Phú Quang B7 1
  Phú Linh B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Báu Vật" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 8
  Phú Quang B7 1
  Phú Linh B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Báu Vật" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 5
  Phú Quang B7 1
  Phú Linh B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Báu Vật" 1
  4-20 Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 20
  Sách Skill Báu Vật 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Báu Vật" 1

VI. SỰ KIỆN - RÈN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Rèn Trang Bị đạt mốc nhất định nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Cường Hóa Vật phẩm SL
  30 Bạc 200,000
  Bạc 200,000
  Bạc 200,000
  Bạc 200,000
  50 Bạc 400,000
  Bạc 400,000
  Bạc 400,000
  Bạc 400,000
  100 Bạc 1,000,000
  Bạc 1,000,000
  Bạc 1,000,000
  Bạc 1,000,000
  Tinh Luyện Vật phẩm SL
  20 Đá Tinh Luyện 50
  Đá Tinh Luyện 50
  Đá Tinh Luyện 50
  Đá Tinh Luyện 50
  50 Đá Tinh Luyện 120
  Đá Tinh Luyện 120
  Đá Tinh Luyện 120
  Đá Tinh Luyện 120
  70 Đá Tinh Luyện 200
  Đá Tinh Luyện 200
  Đá Tinh Luyện 200
  Đá Tinh Luyện 200
  Tẩy Luyện Vật phẩm SL
  10 Đá Tẩy Luyện 50
  Đá Tẩy Luyện 50
  Đá Tẩy Luyện 50
  Đá Tẩy Luyện 50
  30 Đá Tẩy Luyện 100
  Đá Tẩy Luyện 100
  Đá Tẩy Luyện 100
  Đá Tẩy Luyện 100
  50 Đá Tẩy Luyện 150
  Đá Tẩy Luyện 150
  Đá Tẩy Luyện 150
  Đá Tẩy Luyện 150
  Khảm Đá Vật phẩm SL
  5 Đá Hải Tặc 20
  Đá Hải Tặc 20
  Đá Hải Tặc 20
  Đá Hải Tặc 20
  15 Đá Hải Tặc 30
  Đá Hải Tặc 30
  Đá Hải Tặc 30
  Đá Hải Tặc 30
  30 Đá Hải Tặc 60
  Đá Hải Tặc 60
  Đá Hải Tặc 60
  Đá Hải Tặc 60

VII. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY 7 NGÀY

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 7 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 13 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  50K Đá Cường Hóa Ngẫu Nhiên 100
  Thuốc Công 15
  Thuốc Bạo Kích 15
  Thuốc Tốc Độ 15
  100K Mảnh Rebecca 20
  Đá Skill Đặc Biệt 20
  Đá Cường Hóa Ngẫu Nhiên 200
  Extol 4,000
  Đồng Xu-3 4
  Tinh Linh Hải Tặc 100
  200K Đá Cường Hóa Kiếm Khí 200
  Đá Cường Hóa Tuyệt Kỹ 200
  Thuốc Thuộc Tính Zoro 20
  Extol 8,000
  Tinh Linh Hải Tặc 100
  Đồng Xu-3 8
  500K Mảnh Aokiji 30
  Surume 100
  Mảnh Thần Trang 2,000
  Lục Thức 50
  Tinh Linh Hải Tặc 200
  Đồng Xu-3 10
  1000K Thẻ Marco 1
  Vua Biển 150
  Mảnh Thần Trang 2,500
  Thuốc Thuộc Tính - Ngẫu 100
  Tinh Linh Hải Tặc 200
  Thuốc Ngẫu Nhiên 100
  2000K Mảnh Monkey D.Garp 20
  Đá Cường Hóa Ngẫu Nhiên 1,000
  Mảnh Thần Trang 3,000
  Thuộc Tính Trafalgar Law 5
  Đồng Xu-3 15
  Lục Thức Cao Cấp 5
  5000K Thẻ Mihawk 1
  Chú Linh Thần Trang 8,000
  Mảnh Thần Trang 4,000
  Thuộc Tính Trafalgar Law 8
  Tinh Linh Hải Tặc 300
  Đá Skill Đặc Biệt 200
  10000K Thẻ Akainu 1
  Chú Linh Thần Trang 15,000
  Mảnh Thần Trang 8,000
  Đá Thanh Tẩy-Cao 100
  Tinh Linh Hải Tặc 500
  Đá Skill Đặc Biệt 500

BOA Kính Bút !!!