Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 8)

Chuỗi sự kiện mở máy chủ mới (Ngày 8)

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được thông báo lịch trình sự kiện sẽ diễn ra trong Ngày 8 ra mắt máy chủ như sau:

I. SỰ KIỆN - TĂNG CẤP TRANG SỨC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Trang Sức nâng cấp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Cấp Vật phẩm SL
  2 Đá Cường Hóa Trang Sức 2
  3 Đá Cường Hóa Trang Sức 3
  Sách Skill Trang Sức 1
  4 Đá Cường Hóa Trang Sức 5
  Lam Thủy Tinh B4 1
  5 Đá Cường Hóa Trang Sức 10
  Lam Thủy Tinh B5 1
  6 Đá Cường Hóa Trang Sức 15
  Lam Thủy Tinh B6 1
  7 Đá Cường Hóa Trang Sức 20
  Lam Thủy Tinh B7 1
  8 Đá Cường Hóa Trang Sức 25
  Lam Thủy Tinh B8 1
  9 Đá Cường Hóa Trang Sức 30
  Lam Thủy Tinh B9 1
  10 Đá Cường Hóa Trang Sức 35
  Lam Thủy Tinh B10 1

II. SỰ KIỆN - ĐUA TOP TĂNG CẤP TRANG SỨC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nâng cấp Trang Sức đạt BXH sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Hạng Vật phẩm SL
  1 Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 10
  Lục Thủy Tinh B7 1
  Tử Thủy Tinh B7 1
  Danh Hiệu "Tinh-Trang Sức" 1
  2 Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 8
  Lục Thủy Tinh B7 1
  Tử Thủy Tinh B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Trang Sức" 1
  3 Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 5
  Lục Thủy Tinh B7 1
  Tử Thủy Tinh B7 1
  Danh Hiệu "Siêu-Trang Sức" 1
  4-20 Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 20
  Sách Skill Trang Sức 1
  Extol 1000
  Danh Hiệu "Siêu-Trang Sức" 1

III. SỰ KIỆN - KHUYẾN MÃI NGÀY TRANG SỨC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thuyền Trưởng có thể tiến hành mua các vật phẩm nâng cấp tính năng Trang Sức với giá ưu đãi
 • Nội dung phần quà:

  Vật phẩm SL Giá Gốc (Beri) KM
  Đá Cường Hóa Trang Sức 30 3,000 1,500
  Sách Skill Trang Sức (Đạt cấp 3 mở) 1 500 350
  Đá Cường Hóa Trang Sức (Đạt cấp 4 mở) 50 5,000 2,000
  Đá Cường Hóa Trang Sức (Đạt cấp 4 mở) 100 10,000 3,000
  Sách Skill Trang Sức (Đạt cấp 4 mở) 1 100 50
  Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 1 8,000 4,000
         
  Vật phẩm SL Giá Gốc (Extol) KM
  Đá Cường Hóa Trang Sức 30 3,000 2,100

IV. SỰ KIỆN - NẠP TÍCH LŨY NGÀY TRANG SỨC

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện:Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp đạt mốc quy định sẽ được nhận thưởng tương ứng
 • Nội dung phần quà:

  Mốc (VNĐ) Vật phẩm SL
  20K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 1
  Đá Cường Hóa Trang Sức 3
  Đá Tinh Luyện 50
  50K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 2
  Đá Cường Hóa Trang Sức 5
  Đá Tẩy Luyện 100
  100K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 5
  Đá Cường Hóa Trang Sức 10
  Đá Tinh Luyện 50
  Sách Skill Trang Sức 1
  200K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 12
  Đá Cường Hóa Trang Sức 20
  Đá Hải Tặc 50
  Cam Thủy Tinh B5 1
  500K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 32
  Đá Cường Hóa Trang Sức 50
  Sách Skill Trang Sức 5
  Cam Thủy Tinh B6 1
  1000K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 70
  Đá Cường Hóa Trang Sức 100
  Đá Hải Tặc 100
  Cam Thủy Tinh B7 1
  2000K Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 150
  Đá Cường Hóa Trang Sức 200
  Sách Skill Trang Sức 20
  Cam Thủy Tinh B8 1
  [Bổ sung hình ảnh mô tả sự kiện]

V. SỰ KIỆN - KHIÊU CHIẾN

 • Thời gian khai mở: Ngày Thứ 8 ra mắt máy chủ mới
 • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày Thứ 15 ra mắt máy chủ mới
 • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khiêu chiến vượt ải nhận phần thưởng tương ứng.
 • Nội dung phần quà:

  Ải Vật phẩm SL
  1 Lục Thức 1
  Thuốc Thuộc Tính Thuyền 1
  Sách Skill Thuyền 2
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  2 Lục Thức 2
  Thuốc Thuộc Tính Thú Nuôi 1
  Sách Skill Thú Nuôi 2
  Đá Cường Hóa Thú Nuôi 10
  3 Lục Thức 2
  Thuốc Thuộc Tính Bong Bóng 2
  Sách Skill Bong Bóng 2
  Đá Cường Hóa Bong Bóng 20
  4 Lục Thức Cao Cấp 2
  Thuốc Thuộc Tính Thiên Thạch 2
  Sách Skill Thiên Thạch 2
  Đá Cường Hóa Thiên Thạch 10
  5 Lục Thức Cao Cấp 2
  Thuốc Thuộc Tính Zoro 3
  Lục Thức 2
  Đá Cường Hóa Kiếm Sỹ 10
  6 Lục Thức 2
  Thuốc Thuộc Tính Trang Sức 3
  Sách Skill Trang Sức 2
  Đá Cường Hóa Trang Sức 10
  7 Sách Skill Ma Thuật 2
  Thuốc Thuộc Tính Ma Thuật 3
  Lục Thức 2
  Đá Cường Hóa Ma Thuật 10
  8 Lục Thức Cao Cấp 2
  Thuốc Thuộc Tính Báu Vật 3
  Sách Skill Báu Vật 2
  Đá Cường Hóa Báu Vật 10
  9 Siêu Báu Vật 1 Tia Sáng 1
  Lục Thức 2
  Sách Skill Thuyền 10
  Đá Cường Hóa Thuyền 10
  10 Thẻ Mr.3 1
  Lục Thức Cao Cấp 3
  Sách Skill Thuyền 10
  Đá Cường Hóa Thuyền 10

BOA Kính Bút !!!