ĐỔI QUÀ HAKI NHẬN TƯỚNG UR - NGÀY 08/04

ĐỔI QUÀ HAKI NHẬN TƯỚNG UR - NGÀY 08/04

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN ĐỔI QUÀ HAKI NHẬN TƯỚNG UR như sau:

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/04/2021
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14/04/2021

II. NỘI DUNG SỰ KIỆN

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể dùng các vật phẩm thu thập được để tiến hành đổi thưởng các vật phẩm có giá trị

III. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng
Số Lượng
Vật phẩm quy đổi
Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng Vật phẩm 4 Số lượng
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 50 Thức 1 Tỉnh 1 HAKI 1 EXTOL 100
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 5 Thức 2 Tỉnh 2 HAKI 2 EXTOL 100
Sách Skill Ngẫu Nhiên 5 Thức 2 Tỉnh 2 HAKI 2 EXTOL 100
Mảnh Trang Bị Vàng 500 Thức 2 Tỉnh 2 HAKI 2 EXTOL 100
Đá Thanh Tẩy 10 Thức 2 Tỉnh 2 HAKI 2 EXTOL 100
Tinh Linh Hải Tặc 50 Thức 3 Tỉnh 3 HAKI 3 EXTOL 100
Đá SKILL Hải Tặc 10 Thức 5 Tỉnh 5 HAKI 5 EXTOL 100
Đá Skill Đặc Biệt
5 Thức  2 Tỉnh 2 HAKI 2 MIGAME 2
Đá Thanh Tẩy - Cao 5 Thức 5 Tỉnh 5 HAKI 5 MIGAME 2
Rương Hải Tặc 4 Thức 5 Tỉnh 5 HAKI 5 MIGAME 2
Rương Hải Tặc Đặc Biệt 2 Thức 5 Tỉnh 5 HAKI 5 MIGAME 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 2 Thức 5 Tỉnh 5 HAKI 5 MIGAME 2
Rương Vua Biển 2 Thức 5 Tỉnh 5 HAKI 5 MIGAME 2
Rương UR
1 Thức 350 Tỉnh 350 HAKI 350 MIGAME 100

BOA Kính Bút !!!