ĐỔI QUÀ NĂM MỚI, PHẦN THƯỞNG BAO LA

ĐỔI QUÀ NĂM MỚI, PHẦN THƯỞNG BAO LA

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN ĐỔI QUÀ NĂM MỚI, PHẦN THƯỞNG BAO LA như sau:

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020
  • Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. NỘI DUNG SỰ KIỆN

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể dùng các vật phẩm thu thập được để tiến hành đổi thưởng các vật phẩm có giá trị

III. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG

Phần thưởng
Số Lượng
Vật phẩm quy đổi
Vật phẩm 1 Số lượng Vật phẩm 2 Số lượng Vật phẩm 3 Số lượng Vật phẩm 4 Số lượng
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 50 Mừng 1 Xuân 1 Tân 1 EXTOL 100
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 5 Mừng 2 Xuân 2 Tân 2 EXTOL 100
Sách Skill Ngẫu Nhiên 5 Mừng 2 Xuân 2 Tân 2 EXTOL 100
Mảnh Trang Bị Vàng 500 Mừng 2 Xuân 2 Tân 2 EXTOL 100
Tinh Linh Hải Tặc 50 Mừng 20 Xuân 20 Tân 20 Sửu 5
Rương Hải Tặc 4 Mừng 5 Xuân 5 Tân 5 Sửu 2
Rương Hải Tặc Đặc Biệt 2 Mừng 5 Xuân 5 Tân 5 Sửu 2
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 2 Mừng 5 Xuân 5 Tân 5 Sửu 2
Rương Vua Biển 2 Mừng 5 Xuân 5 Tân 5 Sửu 2
Rương Nhân Phẩm 1 Mừng 10 Xuân 10 Tân 10 Sửu 4
Thẻ Shanks 1 Mừng 100 Xuân 100 Tân 100 Sửu 20
Đá SKILL Hải Tặc 10 Mừng 5 Xuân 5 Tân 5 EXTOL 100
Đá Skill Đặc Biệt 5 Mừng 2 Xuân 2 Tân 2 Sửu 2
Đá Thanh Tẩy 10 Mừng 2 Xuân 2 Tân 2 EXTOL 100
Đá Thanh Tẩy - Cao 5 Mừng 5 Xuân 5 Tân 5 Sửu 2
Thẻ Edward Newgate 1 Mừng 150 Xuân 150 Tân 150 Sửu 30
Thẻ Mihawk 1 Mừng 100 Xuân 100 Tân 100 Sửu 20
Thẻ ACE 1 Mừng 70 Xuân 70 Tân 70 Sửu 15
Thẻ SABO 1 Mừng 70 Xuân 70 Tân 70 Sửu 15
Thẻ Marco 1 Mừng 70 Xuân 70 Tân 70 Sửu 15
Thẻ Hawkins 1 Mừng 70 Xuân 70 Tân 70 Sửu 15
Thẻ Jozu 1 Mừng 50 Xuân 50 Tân 50 Sửu 10
Thẻ Urouge 1 Mừng 50 Xuân 50 Tân 50 Sửu 10
Thẻ Killers 1 Mừng 50 Xuân 50 Tân 50 Sửu 10
Thẻ Apoo 1 Mừng 50 Xuân 50 Tân 50 Sửu 10
Thẻ Jinbe 1 Mừng 50 Xuân 50 Tân 50 Sửu 10
Thẻ Ivankov 1 Mừng 50 Xuân 50 Tân 50 Sửu 10
Thẻ Akainu 1 Mừng 150 Xuân 150 Tân 150 Sửu 30
Thẻ Kizaru 1 Mừng 150 Xuân 150 Tân 150 Sửu 30
Thẻ Monkey D.Garp 1 Mừng 150 Xuân 150 Tân 150 Sửu 30
Thẻ BOA Hancock 1 Mừng 150 Xuân 150 Tân 150 Sửu 30
Thẻ Sogeking 1 Mừng 300 Xuân 300 Tân 300 Sửu 60
Thẻ Chopper Rumble 1 Mừng 300 Xuân 300 Tân 300 Sửu 60
Thuốc Đột Phá Hải Quân 10 Mừng 20 Xuân 20 Tân 20 Sửu 5
Thẻ Sengoku 1 Mừng 500 Xuân 500 Tân 500 Sửu 100
Thẻ Smoker Tashigi 1 Mừng 450 Xuân 450 Tân 450 Sửu 90
Thẻ Luffy Gear 2 1 Mừng 450 Xuân 450 Tân 450 Sửu 90
Thẻ Perona - Hồn Ma 1 Mừng 400 Xuân 400 Tân 400 Sửu 80

BOA Kính Bút !!!