ĐUA TOP NẠP THẺ, NHẬN QUÀ MỚI MẺ

ĐUA TOP NẠP THẺ, NHẬN QUÀ MỚI MẺ

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN ĐUA TOP NẠP THẺ, NHẬN QUÀ MỚI MẺ như sau:

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020

Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các Thuyền Trưởng tham gia Thức Tỉnh HAKI đều có thể tham gia sự kiện

III. Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ sẽ được ghi nhận và tính vào BXH nạp của Sự kiện.

Kết thúc sự kiện, người chơi đạt thứ hạng nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Hệ thống sẽ gửi trả phần thưởng qua Thư khi sự kiện kết thúc

IV. Nội dung phần thưởng:

Hạng Phần Thưởng Số lượng
Hạng 1
Thẻ Mihawk UUR 1
Mảnh Trang Bị Vàng 50000
Rương Nhân Phẩm Đặc Biệt 100
Rương Nhân Phẩm 200
Thuốc Đột Phá Hải Quân 5000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 10000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 1000
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 1000
Tinh Linh Hải Tặc 5000
Hạng 2
Mảnh Trang Bị Vàng 20000
Rương Nhân Phẩm Đặc Biệt 50
Rương Nhân Phẩm 100
Thuốc Đột Phá Hải Quân 2500
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 5000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 500
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 500
Tinh Linh Hải Tặc 2000
Hạng 3
Mảnh Trang Bị Vàng 10000
Rương Nhân Phẩm Đặc Biệt 25
Rương Nhân Phẩm 50
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1250
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 2500
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 250
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 250
Tinh Linh Hải Tặc 1000
Hạng 4
Mảnh Trang Bị Vàng 5000
Rương Nhân Phẩm Đặc Biệt 10
Rương Nhân Phẩm 25
Thuốc Đột Phá Hải Quân 500
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 1000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 100
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 100
Hạng 5
Mảnh Trang Bị Vàng 1000
Rương Nhân Phẩm Đặc Biệt 5
Rương Nhân Phẩm 10
Thuốc Đột Phá Hải Quân 200
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 500
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 50
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 50

BOA Kính Bút !!!