NẠP TÍCH LŨY NĂM MỚI, NHẬN THƯỞNG CẦU VỒNG

NẠP TÍCH LŨY NĂM MỚI, NHẬN THƯỞNG CẦU VỒNG

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY NĂM MỚI, NHẬN THƯỞNG CẦU VỒNG như sau:

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020
  • Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tiền tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng những phần quà giá trị

III. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG

Mốc VNĐ Vật phẩm SL
500.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 5
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 5
Tinh Linh Hải Tặc 50
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 100
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 10
Rương HAKI 100
Mảnh Trang Bị Vàng 1000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 1000
1.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 10
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 10
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 5
Rương Vua Biển 5
Rương HAKI 200
Rương Nhân Phẩm 5
Tinh Linh Hải Tặc 50
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 200
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 20
Mảnh Trang Bị Vàng 2000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 2000
2.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 20
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 20
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 10
Rương Vua Biển 10
Rương HAKI 400
Rương Nhân Phẩm 10
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 5
Tinh Linh Hải Tặc 200
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 400
Mảnh Trang Bị Vàng 4000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 4000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 40
5.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 50
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 50
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 20
Rương Vua Biển 20
Rương HAKI 1000
Rương Nhân Phẩm 20
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 10
Tinh Linh Hải Tặc 500
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 500
Mảnh Trang Bị Vàng 8000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 8000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 50
10.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 100
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 100
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 40
Rương Vua Biển 40
Rương HAKI 2000
Rương Nhân Phẩm 40
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 15
Tinh Linh Hải Tặc 1000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 1000
Mảnh Trang Bị Vàng 16000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 16000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 100
15.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 150
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 150
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 60
Rương Vua Biển 60
Rương HAKI 3000
Rương Nhân Phẩm 60
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 30
Tinh Linh Hải Tặc 1500
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 1500
Mảnh Trang Bị Vàng 25000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 25000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 150
20.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 200
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 200
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 80
Rương Vua Biển 80
Rương HAKI 4000
Rương Nhân Phẩm 80
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 60
Tinh Linh Hải Tặc 2000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 2000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 200
Mảnh Trang Bị Vàng 30000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 30000
25.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 250
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 250
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 100
Rương Vua Biển 100
Rương HAKI 5000
Rương Nhân Phẩm 100
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 80
Tinh Linh Hải Tặc 2500
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 2500
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 250
Mảnh Trang Bị Vàng 35000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 35000
Thẻ Aokiji UUR 1
30.000.000 VNĐ
Rương Hải Tặc 300
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 300
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 120
Rương Vua Biển 120
Rương HAKI 6000
Rương Nhân Phẩm 120
Rương Nhân Phẩm - Đặc Biệt 80
Tinh Linh Hải Tặc 3000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 3000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 300
Mảnh Trang Bị Vàng 40000
Thuốc Đột Phá Hải Quân 40000
Thẻ Monkey D.Dragon UUR 1

BOA Kính Bút !!!