NẠP TÍCH LŨY - NHẬN QUÀ NHƯ Ý - NGÀY 08/04

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN QUÀ NHƯ Ý - NGÀY 08/04

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY - NHẬN QUÀ NHƯ Ý như sau:

I. THỜI GIAN SỰ KIỆN

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/04/2020
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14/04/2021

II. NỘI DUNG SỰ KIỆN

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp tiền tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng những phần quà giá trị

III. NỘI DUNG PHẦN THƯỞNG

Mốc VNĐ Vật phẩm SL
100.000 VNĐ

 
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 20
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 200
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 200
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 20
Thuộc Tính Trafalgar Law 2
Mảnh Trang Bị Vàng 2000
Mảnh Thần Trang 1000
Hộp Quà HAKI 50
Thẻ Nico Robin 1
200.000 VNĐ

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 400
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 40
Thuộc Tính Trafalgar Law 4
Tinh Linh Hải Tặc 200
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 200
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 40
Mảnh Trang Bị Vàng 4000
Mảnh Thần Trang
2000
Hộp Quà HAKI 100
Thẻ Nico Robin 3
500.000 VNĐ

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 800
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 100
Thuộc Tính Trafalgar Law 10
Tinh Linh Hải Tặc 800
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 800
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 80
Mảnh Trang Bị Vàng 8000
Mảnh Thần Trang
4000
Hộp Quà HAKI 200
Thẻ Nico Robin 5
1.000.000 VNĐ

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 1000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 200
Thuộc Tính Trafalgar Law 20
Tinh Linh Hải Tặc 2000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 1000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 100
Mảnh Trang Bị Vàng 16000
Mảnh Thần Trang
8000
Hộp Quà HAKI 500
Thẻ Nico Robin 10
2.000.000 VNĐ

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 2000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 400
Thuộc Tính Trafalgar Law 30
Tinh Linh Hải Tặc 4000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 2000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 200
Mảnh Trang Bị Vàng 32000
Mảnh Thần Trang
16000
Hộp Quà HAKI 1000
Thẻ Nico Robin 15
Thẻ Mihawk UUR
1
Thẻ Aokiji UUR 1
5.000.000 VNĐ

 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 3000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 1000
Thuộc Tính Trafalgar Law 50
Tinh Linh Hải Tặc 8000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 3000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 300
Mảnh Trang Bị Vàng 50000
Mảnh Thần Trang
25000
Hộp Quà HAKI 2000
Thẻ Monkey D.Dragon UUR 1
Thẻ Mihawk UUR 2
Thẻ Aokiji UUR 2
10.000.000 VNĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 4000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 2000
Thuộc Tính Trafalgar Law 100
Tinh Linh Hải Tặc 16000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 4000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 400
Mảnh Trang Bị Vàng 60000
Mảnh Thần Trang
30000
Hộp Quà HAKI 5000
Thẻ Monkey D.Dragon UUR 2
Thẻ Mihawk UUR 3
Thẻ Aokiji UUR 3
10.000.000 VNĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sách Kỹ Năng Ngẫu Nhiên 5000
Đá Skill Trafalgar Law-Cao 3000
Thuộc Tính Trafalgar Law 200
Tinh Linh Hải Tặc 32000
Đá C.Hóa Ngẫu Nhiên 5000
Thuốc Thuộc Tính Ngẫu Nhiên 500
Mảnh Trang Bị Vàng 70000
Mảnh Thần Trang
35000
Hộp Quà HAKI 10000
Dao - Vi Mạch Kháng Thể Y - Đỏ 1
Thẻ Monkey D.Dragon UUR 5
Thẻ Mihawk UUR 5
Thẻ Aokiji UUR 5