TIÊU PHÍ TÍCH LŨY NĂM MỚI, QUÀ TẶNG BAO LA

TIÊU PHÍ TÍCH LŨY NĂM MỚI, QUÀ TẶNG BAO LA

Xin chào Thuyền Trưởng,

BOA xin được giới thiệu nội dung SỰ KIỆN TIÊU PHÍ TÍCH LŨY NĂM MỚI, QUÀ TẶNG BAO LA như sau:

I. Thời gian sự kiện:

Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020

Kết thúc: 23:59 ngày 23/02/2021

II. Đối tượng tham gia:

Tất cả các Thuyền Trưởng tham gia Thức Tỉnh HAKI đều có thể tham gia sự kiện

III. Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tiêu phí BELLY tích lũy đạt mốc nhất định sẽ được nhận thưởng những phần quà giá trị

IV. Nội dung phần quà:

Mốc BELLY Vật phẩm SL
160.000 BELLY
Rương Hải Tặc 20
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 20
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 10
Rương Vua Biển 10
Rương Nhân Phẩm 10
Tinh Linh Hải Tặc 200
Mảnh Trang Bị Vàng 400
400.000 BELLY
Rương Hải Tặc 50
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 50
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 20
Rương Vua Biển 20
Rương Nhân Phẩm 20
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 5
Tinh Linh Hải Tặc 500
Mảnh Trang Bị Vàng 1000
800.000 BELLY
Rương Hải Tặc 100
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 100
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 40
Rương Vua Biển 40
Rương Nhân Phẩm 40
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 10
Tinh Linh Hải Tặc 1000
Mảnh Trang Bị Vàng 2000
1.200.000 BELLY
Rương Hải Tặc 150
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 150
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 60
Rương Vua Biển 60
Rương Nhân Phẩm 60
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 15
Tinh Linh Hải Tặc 1500
Mảnh Trang Bị Vàng 3000
1.600.000 BELLY
Rương Hải Tặc 200
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 200
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 80
Rương Vua Biển 80
Rương Nhân Phẩm 80
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 20
Tinh Linh Hải Tặc 2000
Mảnh Trang Bị Vàng 4000
2.000.000 BELLY
Rương Hải Tặc 250
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 250
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 100
Rương Vua Biển 100
Rương Nhân Phẩm 100
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 30
Tinh Linh Hải Tặc 3000
Mảnh Trang Bị Vàng 5000
2.400.000 BELLY
Rương Hải Tặc 300
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 300
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 120
Rương Vua Biển 120
Rương Nhân Phẩm 120
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 40
Tinh Linh Hải Tặc 4000
Mảnh Trang Bị Vàng 6000
2.800.000 BELLY
Rương Hải Tặc 350
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 350
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 140
Rương Vua Biển 140
Rương Nhân Phẩm 140
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 50
Tinh Linh Hải Tặc 5000
Mảnh Trang Bị Vàng 7000
4.000.000 BELLY
Rương Hải Tặc 400
Rương Hải Quân - Mỹ Nữ 400
Rương Hải Tặc - Đặc Biệt 160
Rương Vua Biển 160
Rương Nhân Phẩm 160
Rương Nhân Phẩm-Đặc Biệt 60
Tinh Linh Hải Tặc 6000
Mảnh Trang Bị Vàng 8000
Thẻ Killer UR 1

BOA Kính Bút !!!